Logotip SOAPI

Fitxa participant sessió d'acollida

Sant Martí - 25/06/2024 - 17:30
PLAÇA VALENTÍ ALMIRALL, 1 Seu del districte

Dades del/la participant
   Protecció de dades

   D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals. Podeu trobar tota la informació del tractament 553, que s'aplica a procediments en matèria de serveis d'atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats a l'enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0553

   Responsable del Tractament

   Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona.

   Delegat de Protecció de Dades

   podeu contactar-hi mitjançant l'enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades, o per correu postal, dirigint-vos a av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 Barcelona.

   Finalitat del tractament

   Serveis d'acollida, atenció, assessorament a immigrants i refugiats i suport a la tramitació per a la seva integració a la ciutat de Barcelona: SAIER, SOAPI, Mediació i traducció, Reagrupament familiar, Punt d'informació d'arrelament.

   Legitimació

   Exercici de poders públics i consentiment.

   Drets de les persones

   Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant l'enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades.
   Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona.

   Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a

   https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades